MÜSABİQƏNİN HƏR MƏRHƏLƏSİ KARYERANIZIN
İNKİŞAFI ÜÇÜN YENİ İMKANLAR YARADACAQ
İştirakçı qismində qeydiyyatdan keçin. qeydiyyatdan keçin.
Birinci mərhələ
Qeydiyyat
1
2
İkinci mərhələ
Onlayn seçim
Üçüncü mərhələ
Əyani
3
4
Dördüncü mərhələ
Yarımfinal
Beşinci mərhələ
Final
5
Müsabiqədə Qiymətləndiriləcək Xüsusiyyətlər
Yüksək intellektual zəka
Qərar qəbul etmə bacarığı
İşin bölüşdürülməsi bacarığı
Risk və böhranın idarə edilməsi bacarığı
Strateji düşünmək bacarığı
Komandada işləmək bacarığı
Kommunikasiya bacarıqları
Dəyişikliklərin tətbiqi bacarığı
İnnovativliklərin tətbiqi
Büdcənin idarə edilməsi bacarığı
Sosial məsuliyyət